เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศาลแขวงอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการร่วมไกล่เกลี่ยประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนางพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์