Navigation

ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเกิดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป

 

  • By
  • ส.ค. 28 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์