วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการบันทึกการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Log book ให้กับข้าราชการครู และพนักงานราชการ(ครู) ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์