ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 • เครื่องความคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเ

  (93 kB)
 • เครื่องตรวจจับควันและแก๊สแจ้งเตือนผ่านแ

  (143 kB)
 • ชุดจำลองสมาร์ทโฮมผ่านแอพพลิเคชั่น

  (130 kB)
 • ศึกษาการออกแบบเครื่องย่อยขยะพลสาติก

  (80 kB)
 • ศึกษาเครื่องควบคุมความชื้นในแปลงเพาะปลู

  (119 kB)
 • ศึกษาเครื่องชุดวัดความยาว แบบไร้สายด้วย Ard

  (140 kB)
 • ศึกษาเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยวิธีกา

  (125 kB)
 • ศึกษาเครื่องหลอมพลาสติก

  (120 kB)