วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการฯ

มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการงานครูที่ปรึกษา

เพื่อชี้แจงและมอบหมายคำสั่งในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์