Navigation
11 สิงหาคม 2022

รับการประเมินศูนย์บ่มผู้ประกอบการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Read More
11 สิงหาคม 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read More
11 สิงหาคม 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More
11 สิงหาคม 2022

โครงการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

Read More
11 สิงหาคม 2022

รับมอบครุภัณฑ์ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

Read More
11 สิงหาคม 2022

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More
23 พฤษภาคม 2018

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
9 พฤษภาคม 2018

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์