Navigation
7 ตุลาคม 2019

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read More
23 พฤษภาคม 2018

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
9 พฤษภาคม 2018

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
9 พฤษภาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
8 ธันวาคม 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

Read More
6 ธันวาคม 2017

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตที่ www.kutcudon.ac.th (สมัครเรียนออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 7 หมู่ 1 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31  มีนาคม  2561

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลในใบสมัคร  ติดรูปถ่าย แล้วยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในวันที่ระบุในใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและวุฒิการศึกษา

Read More
22 พฤศจิกายน 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read More
3 ตุลาคม 2017

แจกภาพพื้นหลังโทรศัพท์มือถือ สีดำ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี แจกภาพพื้นหลังโทรศัพท์มือถือ สีดำ
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ภาพทั้งหมดจำนวน 9 ภาพ

Google Drive Download
ขอบคุณภาพต้นฉบับจาก : www.freepik.com

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์