Navigation
17 ธันวาคม 2020

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2/2563

Read More
17 ธันวาคม 2020

เผยเเพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
9 ธันวาคม 2020

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564

ใบสมัคร

Read More
3 ธันวาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2564 จ.อุดรธานี 3 ธันวาคม 2363 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 

Read More
27 พฤศจิกายน 2020

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

Read More
24 พฤศจิกายน 2020

เผยเเพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
18 พฤศจิกายน 2020

ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Read More
14 ตุลาคม 2020

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More