11 มกราคม 2016

ENT ตรง

Read More
11 มกราคม 2016

e-Learning

Read More
11 มกราคม 2016

อศจ.อุดรธานี

Read More
11 มกราคม 2016

Homepage

Read More
11 มกราคม 2016

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

Read More
6 กันยายน 2013

RMS2012

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์