ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภเษกอุดรธานี ได้จัดประชาสัมพันธ์ โปรโมทสินค้า ธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา2565 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

แผนธุรกิจ K popcorn
แผนธุรกิจ กล้าดีถ่านอัดแท่ง
แผนธุรกิจ Kc cocoa