24 กรกฎาคม 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
24 กรกฎาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำทีมโดย ท่านรองดวงกมล สุนทรพินิจ ครูนัยนา สีหาราช ครูปิยธิดา เหลาต้น นางสาวอภิชญา สีหาทับ และนักเรียนนักศึกษา แผนธุรกิจ K Popcorn เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕) กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

Read More
24 กรกฎาคม 2023

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผูประกอบการ

Read More
5 กรกฎาคม 2023

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างเลยจ้าาา

 

Read More
6 มิถุนายน 2023

ประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More
6 มิถุนายน 2023

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

Read More
6 มิถุนายน 2023

เข้าเยี่ยมชม ร้านคูณชัยอิเล็กทริค #ฟลูคลูลิ่ง สถานประกอบการ ศิษย์เก่าฯเป็นผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนสำเร็จ

ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริม นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการบ่มเพาะ แล้วสำเร็จการศึกษา สามารถจบการศึกษาแล้วออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

เข้าเยี่ยมชม ร้านคูณชัยอิเล็กทริค #ฟลูคลูลิ่ง สถานประกอบการ

ศิษย์เก่าฯเป็นผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

นายวิสิษฐ์ วิชัด นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนสำเร็จ  

Read More
6 มิถุนายน 2023

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์