ผู้เขียน: นางสาวปิยธิดา เหลาต้น

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานแผนธุรกิจ ปีการศึกษา2566 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่3

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน…

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 วิทยา…

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำทีมโดย ท่านรองดวงกมล สุนทรพินิจ ครูนัยนา สีหาราช ครูปิยธิดา เหลาต้น นางสาวอภิชญา สีหาทับ และนักเรียนนักศึกษา แผนธุรกิจ K Popcorn เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕) กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประ…

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างเลยจ้าาา