งานวัดผลและประเมินผล ได้ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

เรื่องล่าสุด