งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี แจกภาพพื้นหลังโทรศัพท์มือถือ สีดำ

เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ภาพทั้งหมดจำนวน 9 ภาพ

Google Drive Download

ขอบคุณภาพต้นฉบับจาก : www.freepik.com

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์