งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี แจกภาพพื้นหลังโทรศัพท์มือถือ สีดำ

เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ภาพทั้งหมดจำนวน 9 ภาพ

Google Drive Download

ขอบคุณภาพต้นฉบับจาก : www.freepik.com