ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับ คุณครูศศิมา พรอินทร์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี