วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอแนะนำเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มา / แรงบันดาลใจ
การติดตั้งเสารั้วตามพื้นที่ในสวนต่างๆ ต้องการเสาที่มีความแข็งแรง และไม่แตกหักง่าย ชมรมก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จึงมีแนวคิดที่จะผลิตเสาที่ความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวนาน
………………………………………
โครงสร้างภายในเสาใช้เหล็ก RB 6 mm. จำนวน 4 เส้น พร้อมเหล็กปลอกระยะ @15 ทำให้เสามีความแข็งแรงและการผสมคอนกรีตที่มีการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หน้าตัด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร ราคาเสาละ 120 บาท
……………………………………..
ช่องทางติดต่อ
Facebook แผนกก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
Tel 0921085575

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์