25 สิงหาคม 2023

โครงการ Fix it จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านโปร่ง ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
25 สิงหาคม 2023

โครงการอบรม Up-skill Re-skill

Read More
25 สิงหาคม 2023

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
20 สิงหาคม 2023

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณุทการาม ประจำปี 2566

Read More
19 กรกฎาคม 2023

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีพุทธศักราช 2566

Read More
19 กรกฎาคม 2023

การมอบน้ำดื่ม สนับสนุนแรงงานจิตอาสาในการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

Read More
19 กรกฎาคม 2023

การไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
19 กรกฎาคม 2023

การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับวิทยาลัยวิศวกรรมซือฉวน (Sichuan Engineering Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์