25 สิงหาคม 2023

การข้ารับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ณ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

Read More
25 สิงหาคม 2023

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
25 สิงหาคม 2023

โครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More
25 สิงหาคม 2023

การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

Read More
25 สิงหาคม 2023

การมอบเกียติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกวดแผนธุรกิจ ในการอบรมโครงการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2566

Read More
25 สิงหาคม 2023

โครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Read More
25 สิงหาคม 2023

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More
25 สิงหาคม 2023

การเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์