แผนกวิขาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

ณ โรงเตาหนองหล่มใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

แผนธุรกิจเตาใช้ฟืน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ณ ร้านมณีโรจน์แอร์เซอร์วิส  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

แผนธุรกิจคูณชัยอิเล็กทริค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์