Navigation

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้วิจัย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

2.บทคัดย่อ (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ปีที่วิจัย 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • 2.บทคัดย่อ (การพัฒนาหลักสูตรฯ)

    (75 kB)
  • By
  • มิ.ย. 08 2020
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์