ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้วิจัย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

2.บทคัดย่อ (การพัฒนาหลักสูตรฯ)ปีที่วิจัย 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • 2.บทคัดย่อ (การพัฒนาหลักสูตรฯ)

    (75 kB)