Navigation
28 กันยายน 2022

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกลึง CNC พร้อมโปรแกรมการออกแบบ CAD/CAM ในชุดโปรแกรมเดียวกัน

Read More
14 กันยายน 2022

ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์ เครื่องกลึง CNC พร้อมโปรแกรมการออกแบบ CAD/CAM ในชุดโปรแกรมเดียวกัน

Read More
3 พฤศจิกายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
15 ตุลาคม 2021

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์

Read More
6 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
3 ธันวาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน ๑ หลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
15 ตุลาคม 2020

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Read More
12 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานไม้และสำรวจทางโยธา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More