กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

ณ อาคาร 7 โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่1

    (193 kB)