นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ
ผู้รับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี