คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา

ณ หน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ และบริเวณแผนกวิชาต่าง ๆ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี