เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30น. ดร.สรรเพชร นุศรีอัน ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” พร้อมกับคนทั่วประเทศ