Navigation

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนต้อนรับ

ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง

เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์