เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นักศึกษาวิชาทหาร วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี ไปร่วมพิธิสวนสนาม เนื่องในวันชาติไทย โดยมีลูกเสือวิสามัญร่วมเดินขบวนไปด้วยความพร้อมเพียงกันสวยงาม


 

 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์