กรอกข้อมูลนักเรียน สาคร
กรอกข้อมูลนักเรียน อริญชัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • กรอกข้อมูลนักเรียน สาคร

    (2 MB)
  • กรอกข้อมูลนักเรียน อริญชัย

    (529 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์