ประกาศรายชื่อแก้ มส

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศรายชื่อแก้ มส

    (2 MB)
  • By
  • พ.ย. 16 2022
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน ประกาศกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอแก้ (มส.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์