ประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565