ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศรายชื่อโควตา.23022565

    (11 MB)
  • By
  • ก.พ. 23 2022
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์