Navigation

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ-พนร.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ-พนร.

    (133 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์