Navigation
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการ_230818

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการ_230818

    (338 kB)
  • By
  • ส.ค. 18 2023
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ รหัส 203