Navigation
ประกาศรายชื่อรอบโควตา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศรายชื่อรอบโควตา

    (2 MB)
  • By
  • ธ.ค. 12 2023
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567