ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศเชิญชวน

    (31 kB)
  • By
  • ม.ค. 07 2020
  • Category: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง ชุดปฏฺิบัติการงานไม้และสำรวจทางโยธา จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์