Navigation
ผลการคัดเลือกโควตา20012566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ผลการคัดเลือกโควตา20012566

    (519 kB)
  • By
  • ม.ค. 20 2023
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566