คำสั่งวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • คำสั่งวิทยาลัย

    (101 kB)
  • By
  • มี.ค. 20 2020
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษารับระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์