ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อผู้ประเมิน : นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

ปีที่ประเมิน : 2561

2.บทคัดย่อ (รายงานการประเมินโครงการฯ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • 2.บทคัดย่อ (การพัฒนาหลักสูตรฯ)

    (75 kB)
  • 2.บทคัดย่อ (รายงานการประเมินโครงการฯ)

    (84 kB)