บทคัดย่อ 2 ปรับ 2

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • บทคัดย่อ 2 ปรับ 2

    (41 kB)
  • By
  • เม.ย. 28 2021
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน รูปแบบการสร้างประสิทธิภาพงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ด้วยหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์