วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่
1-4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

  • By
  • พ.ค. 03 2018
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์