วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประกาศเกียรติคุณ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศเกียรติคุณ

    (79 kB)

By Dararat