วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอเสนอ กล้าดี ถ่านอัดแท่ง

ที่มา / แรงบันดาลใจ
กล้าดี ถ่านอัดแท่ง เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และปัจจุบันโดยทั่วไปใช้ถ่านเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางในการประกอบอาหารตามครัวเรียน และเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรูปแบบแปลกใหม่ ให้ความร้อนสูง ร้อนนาน ไม่มีควันสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของแท่งถ่านและทำตามความต้องการของลูกค้าได้ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่มีคุณภาพ รวมถึงความชำนาญในการผลิต ถ่านอัดแท่ง
……………………………………
ผลิตภัณฑ์
– ถ่านอัดก้อน

ใช้สำหรับ การประกอบอาหารในครัวเรือน หรือ นอกสถานที่และใช้ในโอกาสงานต่างๆได้
………………………………………..
ช่องทางติดต่อ
Facebook : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
โทร. 095-2133555,062-0061610อ.ลิขิต ทุมมี