Navigation

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • to60

    (529 kB)
  • By
  • ม.ค. 31 2017
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560