Navigation
  • By
  • มิ.ย. 03 2023
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี