เรื่อง การจัดซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

e-electronic 01-61

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • e-electronic 01-61

    (97 kB)