• By
  • เม.ย. 27 2023
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์