Navigation

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำและประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรม คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์