วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำและประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรม คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี