เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานแผนธุรกิจ ปีการศึกษา2566 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่3

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี CMT (สาธิต) ระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องล่าสุด