Navigation
วันอังคาร 6 กรกฎาคม 2564

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เข้าในรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
โดยมี นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
และนางดวงพร ศรีปะโค รองผู้อำนวยการวิทยากร จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันอังคาร 6 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับ ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนต้อนรับ
ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง
เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564

นิเทศติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบการสอนออนไลน์

Read More
วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2/2563

Read More
วันพฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2564 จ.อุดรธานี 3 ธันวาคม 2363 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 

Read More
วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

Read More
วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

Read More
วันพุธ 14 ตุลาคม 2563

พิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์