28 พฤศจิกายน 2020

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

Read More
27 พฤศจิกายน 2020

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

Read More
14 ตุลาคม 2020

พิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

Read More
30 กันยายน 2020

ประชุมประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
30 กันยายน 2020

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
30 กันยายน 2020

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับ คุณครูศศิมา พรอินทร์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
26 กันยายน 2020

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 และนำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

Read More
18 กันยายน 2020

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ตามพระบรมราโชชายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ณ อาคาร 8 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์