Navigation
วันพฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

Read More
วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรต้นแบบ (โมเดล)

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรต้นแบบ (โมเดล) หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 “หลักสูตร Non Degree จักรยานและจักรยานยนต์อัจฉริยะ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Read More
วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุกฤษณ์ สะหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอเนกปนะสงค์ มรภ.อุดรธานี

Read More
วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม มรภ.อุดรธานี

Read More
วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร ๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563

(Fix it center Thailand 4.0)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

Read More
วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

โครงการรักษ์ดิน รักป่า รู้คุณค่า ดินป่าไม้ สู่ชุมชน

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์